O projektu

Aerobika je poimenovanje za skupinsko vadbo ob glasbi, ki izhaja iz 70.-tih let prejšnjega stoletja in katere začetnica in velika promotorka je bila Jane Fonda. Vadba, ki poteka ob glasbi, je s svojim pestrim naborom različnih gibalnih struktur, vaj za razvoj moči, gibljivosti, koordinacije in ravnotežja navdušila množice ljudi, ki se nenehno, že 5 desetletij vključujejo v njene številčne različice: step aerobiko, aerobiko z uporabo različnih pripomočkov, plesne oblike aerobike (Zumba), funkcionalne vadbe, in podobno.

Aerobika je tako dlje časa trajajoča ciklična aktivnost, nizke do srednje - zmerne intenzivnosti, ki povzroča učinkovite spremembe v srčno-žilnem in dihalnem sistemu in vključuje večje mišične skupine v dinamičnem načinu dela, predvsem spodnje ekstremitete. Aerobiko izvajamo ob glasbi, s poudarkom na boljšem počutju in uživanju v gibanju ob glasbi, zato ima pomembno vlogo pri doseganju vseh starostnih skupin. Aerobika je torej oblika telesne dejavnosti, ki združuje ritmično aerobno vadbo z vadbo za krepitev mišičnih skupin ter raztezanja. Cilj vadbe v aerobiki je izboljšati stanje srčno-žilnega in dihalnega sistema ter razviti oziroma ohraniti gibljivost in mišično moč. Vadbo aerobike vodi inštruktor pred skupino, največkrat ob spremljavi glasbe, lahko pa je vodena tudi individualno.

Pri aerobiki uporabljamo elemente naravnega gibanja, kot sta hoja in tek ter vrsto njunih različic. Številne preproste korake in gibalne strukture pri aerobiki povezujemo v kratke koreografije, ki jih potem ponavljamo toliko časa, da dosežemo aerobne učinke (vsaj 15 do 20 minut). Tako spodbudimo aerobne – oksidacijske energijske procese, ki povečajo porabo telesnih maščob. V glavnem delu ure izvajamo poleg koreografije (aerobni učinek) tudi vaje za moč oz. oblikovanje telesa (z lastno telesno maso ali z uporabo pripomočkov) in nato v zaključnem delu še raztezanje, največkrat statično raztezanje ali stretching.

Vadbena ura aerobike ponavadi traja 60 (do redkeje 90) minut. Z ustrezno načrtovano in izvajano aerobno vadbo, ki je prilagojena različni telesni pripravljenosti in starosti vadečih, lahko preprečimo prekomerno težo, zmanjšamo odstotek podkožnega maščevja, povečamo mišični tonus, krepimo mišično-kostni sistem, ohranjamo oz. razvijamo dihalne in srčno-žilne sposobnosti, znižamo krvni tlak, pozitivno vplivamo na počutje – pozitivno samopodobo, ipd.

Na projekt Pridobivanje znanja z uporabo video učnega pripomočka za poučevanje ritmično – plesnih aktivnosti smo se že nekaj časa pripravljali, saj so ga ljudje iz prakse nujno potrebovali. Učitelji športne vzgoje so nam sporočali, da je za učenje plesnih vsebin po šolah video pripomoček nujno potreben, prav tako so tudi študentje pri predmetih ples pogrešali tovrsten pripomoček. Zato smo se odločili za obsežen projekt, ki smo ga uspeli izvesti v šestih mesecih.

V prvih treh mesecih izvedbe projekta je potekalo načrtovanje in zapisovanje velikega števila vaj in metodičnih postopkov učenja ritmično-plesnih aktivnosti. Zapis – kvaliteten in natančen scenarij nam je v prihodnjih fazah snemanja pomagal pri ekonomičnemu izkoristku snemalnega časa. V drugem delu projekta je potekalo snemanje in montaža video pripomočka, kasneje še z opremljanjem z besedili, navodili, ki so pri poučevanju plesnih aktivnosti potrebna. Prav tako smo v tem obdobju pričeli z vzpostavitvijo platforme, na kateri je sedaj možen odprt dostop do projektnega izdelka.

Ker se pri vodenju aerobike – skupinske vadbe ob glasbi vedno znova soočamo z zahtevnimi metodičnimi postopki, ki so v marsičem drugačni od vodenja klasičnih oblik športne vadbe, smo izdelali video učni pripomoček za vodenje skupinske vadbe ob glasbi, ki bo pomagal vsem tistim, ki bodo želeli voditi skupinsko vadbo ob glasbi - tako učiteljem v šolah, kot tudi vodjem rekreativne vadbe v društvih in klubih. V video smo poleg zahtevnih metodičnih postopkov vodenja vadbe vključili tudi učenje ritma, osnovnih korakov - gibalnih struktur in njihovih različic v aerobiki, vaje za moč – tako z uporabo lastne telesne mase, kot tudi z uporabo različnih pripomočkov, povezavo vsega naštetega pa smo združili v treh malce daljših posnetkih primerov vadbenih enot, kjer smo prikazali dva različna funkcionalna treninga in en primer visoko intenzivne intervalne vadbe.

Video učni pripomoček za pridobivanje znanja in razvijanja kompetenc vodenja skupinskih vadb ob glasbi omogoča lažje in kvalitetnejše pridobivanje kompetenc bodočim športnim pedagogom in vsem tistim, ki se pri delu v praksi ukvarjajo z vodenimi vadbami, hkrati pa predstavlja odprt študijski vir tudi za druge študente članic UL, ki bi želeli poglobiti svoje učne in trenažne izkušnje.

Projektu Vodenje skupinskih vadb ob glasbi – video učni pripomoček za pridobivanje znanja in razvijanja kompetenc vodenja je bila vodilo tudi že pred šestimi leti izdana knjiga Aerobika – skupinska vadba ob glasbi, vadba naše preteklosti in prihodnosti, avtoric Petre Zaletel in Gordane Furjan – Mandić, po kateri smo se v dobršni meri zgledovali, nov del je del vaj za moč z uporabo pripomočkov in pa praktični prikazi korakov, metodike poučevanja ter vodenja konkretnih vadbenih enot.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Petra Zaletel

deluje na področju plesa in aerobike že 40 let, sprva kot vrhunska športnica – plesalka akrobatskega rokenrola, kasneje kot sodnica in trenerka plesa, hkrati pa tudi kot inštruktorica aerobike – skupinske vadbe ob glasbi, trenerka športne aerobike in kasneje tudi mednarodna sodnica v športni aerobiki. Na Fakulteti za šport uči predmet Ples že od leta 1995, je nosilka predmetov Ples 1, Ples 2+3, izbirnega programa ples, predmeta Aerobika – skupinska vadba ob glasbi in splošnega izbirnega predmeta Joga v športu. Vsako leto je nosilka več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja iz področja plesa, aerobike in telesne priprave otrok in mladine ter joge. Z mnogimi prispevki sodeluje na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah, posvetih, kongresih, kot vabljena predavateljica deli svoje znanje tudi na drugih fakultetah, predvsem v državah bivše Jugoslavije. Prav tako predava na webinarjih in seminarjih mednarodnih športnih zvez, društev, športnih klubov, iz področja zdravega življenjskega stila, športne prehrane, ipd. Zaletelova je članica Plesne zveze Slovenije, v kateri je zadolžena za vsakoletno spremljanje športnikov iz vidika meritev. Je soustvarjalka programov usposabljanja kadrov v aerobiki na Gimnastični zvezi Slovenije in skupinske vadbe na Fitnes zvezi Slovenije. Zaletelova je avtorica desetih učbenikov, preko 30 znanstvenih, 80 strokovnih člankov, je mentorica dvema doktoratoma, enemu znanstvenemu magisteriju, šestim bolonjskim magisterijem, mentorica oziroma somentorica preko 70 diplomskim delom iz njenega področja. Zase pravi, da je njena dobra telesna pripravljenost bogastvo h kateremu stremi, se zanj trudi, da le-ta osmišlja njen prosti čas, saj se tako počuti vitalno in kos vsakdanjim izzivom.

»Za video pripomoček sem se odločila zato, da bi na enem mestu zbrali večino znanja, ki ga pri vodenju skupinskih vadb ob glasbi potrebujemo, prav tako pa tudi z upanjem, da bi se več športnih pedagogov čutilo bolj suverene pri vodenju različnih oblik vodenih vadb, saj le-te predstavljajo bistvo naše osnovne telesne pripravljenosti. Telesna pripravljenost otrok in mladine namreč peša in s poznavanjem različnih vadb, še bolj pa z motiviranim načinom vodenja le-teh bi lahko mladini predstavili različne načine, kako lahko na zanimiv in zabaven način izboljšajo svojo telesno pripravljenost, postanejo bolj samozavestni, se bolje počutijo v svojem telesu, izboljšajo samopodobo in s tem tudi lažje nastopajo v javnosti.

Aerobika – skupinska vadba ob glasbi mi pomeni pot do odlične telesne pripravljenosti. Počutim se močnejša, bolj samozavestna, lažje nastopim pri vodenju različnih oblik vadb, lahko sem zgled mlajšim, predvsem z razmišljanjem, da ni vedno biološka starost tista, ki določa naše delovanje, ampak je pomembna količina energije, ki jo nosiš s seboj… in vadba me z energijo vedno napolni… zato se nenehno vračam k njej.«

»Ples nam daje radost do življenja, je srce življenja. Plesati pomeni biti tako znotraj sebe, s samim sabo, kot tudi izven sebe – večji, lepši, močnejši. Ob plesu začutim življenje v sebi in sem mu vedno znova hvaležna za vso energijo in strast, ki ju premorem.«

Pri ustvarjanju video učnega pripomočka za poučevanje plesa gre zahvala vsem sodelavcem, ki so pripomogli k izvedbi projekta!

UNIVERZA V LJUBLJANI; Fakulteta za šport; pri kandidiranju na RSF projekt smo pridobili finančna sredstva, da smo lahko projekt izpeljali, zato se zahvaljujemo Univerzi v Ljubljani in Fakulteti za šport.

Nikola in David Janušić

Filmska ustvarjalca, fotografa in kreativna direktorja iz Ljubljane. Zase pravita, da sta kreativna pripovedovalca zgodb, ki ustvarjata inovativno in privlačno digitalno vsebino. Intersport, Samsung, The Athletes Foot, NK Celje, RTC Krvavec je le nekaj izmed podjetjih, ki je zaupalo njihove vizije prav njima.

 »Kot ustvarjalci si vsi želimo pripovedovati zgodbe, ki so pomembne. Oblikujem ustvarjalna sredstva, ki prihranijo čas in pomagajo pripovedovalcem navdihniti, spremeniti in doseči rezultate.«

Matej Lekše, mag. org. inf.,

Vodja službe za informatiko na Fakulteti za šport, UL, z dolgoletnimi izkušnjami s področja IT. Pred nekaj leti je sodeloval pri vzpostavitvi spletne strani e-učenja plavanja, kar je predstavljalo odlično osnovno tudi za vzpostavitev platforme za učenje plesa.

»Z veseljem sodelujem pri razvojno ustvarjalnih projektih, kjer lahko prepustimo domišljiji prosto pot in stremimo k presežku.«

Daša Pruš, mag. prof. šp. vzg.

Je na Fakulteti za šport zaposlena kot raziskovalka, vendar že 4 leta sodeluje pri pedagoškem procesu na predmetih Ples, Aerobika – skupinska vadba ob glasbi, Joga v športu. Izkazala se je kot vrhunska sodelavka, širina njenega znanja je osupljiva; poleg športne preteklosti v modernih tekmovalnih plesih, je tudi inštruktorica aerobike, certificirana inštruktorica Nirvana fitnesa, aktivno sodeluje ne samo pri poučevanju plesa, aerobike in joge, temveč tudi pri kreiranju in soustvarjanju razvoja omenjenih predmetov. Daša je soavtorica učbenika Ples 2+3, ki smo ga v skupnem soavtorstvu izdali lansko šolsko leto, je soavtorica kar 26-tih enot učnih gradiv, 8 znanstvenih člankov, 6 prispevkov na konferencah, aktivno sodeluje na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja s področja plesa, aerobike in joge, aktivno sodeluje v raziskovalnih projektih (Fundacija za šport, Plesna zveza Slovenije), nadalje na licenčnih seminarjih Plesne zveze Slovenije ter usposabljanja kadrov v plesu.

Daša premore pri poučevanju plesa veliko mero energičnosti in karizme, je nadarjena, zna prevzemati pobudo, je ustvarjalna, na igriv način zna predstaviti plesne vsebine za otroke, prav tako se je izkazala pri pisanju strokovne in znanstvene literature. Je zavzeta, vztrajna in natančna pri svojem delu.

Sandi Omeradžić

Je strasten atlet in izkušen trener atletike, ki trenutno uživa v rekreativnem treniranju akrobatskega rokenrola. Ples ga spremlja že od malih nog, saj je njegova strast do gibanja in ritma rasla z njim. Sodeluje kot trener tekaških skupin v partnerstvu z Adidas Runners Ljubljana, kjer svoje znanje in izkušnje predaja navdušenim tekačem. Hkrati je tudi študent magistrskega programa športne vzgoje in diplomant kineziologije na Fakulteti za šport. Sandi ima svoj studio, kjer opravlja kineziološke storitve, masažo in terapevtsko vadbo. Vedno je pripravljen na nove izzive, saj ga navdihuje želja po osebnem napredku. Njegova največja strast pa je deljenje svojega znanja in izkušenj z mlajšimi generacijami otrok, kar mu prinaša izjemno zadovoljstvo.

Gal Pohar

Je plesalec standardnih in latinskomeriških plesov. S plesom se ukvarja že od malih nog. Svoje prvo plesno znanje je pridobil v Glasbeni šoli Kočevje, kjer je 7 let obiskoval balet. Ta mu je dal zelo dobro podlago pri splošnem plesnem znanju, ki ga potrebuje vsak plesalec. Svojo plesno pot je nadaljeval v Plesnem klubu Jasmin, v domačem kraju v Kočevju. Tekmovalno je treniral standardne in latinskoameriške plese in se s plesalkama redno udeleževal tako domačih, kot tudi mednarodnih tekmovanj. Pravi, da je za njegovo plesno znanje zaslužen Aleksej Rubcov, za katerega meni, da ga je izoblikoval ne samo kot plesalca, temveč tudi kot človeka.

Kaja Smrekar

Je študentka športne vzgoje na Fakulteti za šport. Njena prva ljubezen je ples, najbolj iskreno pa se lahko izraža predvsem skozi hip hop ritme. Skozi leta tekmovanj je pridobila veliko izkušenj, ki jih zdaj z veseljem predaja mlajšim generacijam.

Lana Jensterle

Je študentka Fakultete za šport. Obiskuje prvi letnik magistrskega študija športne vzgoje. Rada turno smuča, kolesari in teče. Obožuje vse vodne športe. Živi na čudovitem Bledu, ki ji ponuja možnosti za vse mogoče športne aktivnosti. Gotovo jo zaznamuje plesanje klasičnega baleta, ki ji je dal polet za vse kasnejše plesne discipline. Pravi, da ima vabe ob glasbi rada, saj jo spravlja v dobro voljo in ji vliva samozavest.

Dr. Meta Zagorc

Dr. Meta Zagorc je legenda slovenskega plesa. Prva v Sloveniji je pričela s poučevanjem plesnih dejavnosti otrok v Pionirskem domu Ljubljana, je osemkratna državna prvakinja v latinsko-ameriških in standardnih plesih s soplesalcem Nikom Basaričem, dolga leta je bila predsednica Plesne zveze Slovenije, kjer je oblikovala programe usposabljanja strokovnih kadrov v plesu – vaditeljev, učiteljev, trenerjev in sodnikov. Razvila je tudi projekt Slovenija pleše in projekt Šolski plesni festival, s katerim je ples prodrl v večino slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Pomembno je njeno delo na Fakulteti za šport, saj je oblikovala učne načrte predmeta Ples ter predmetov Aerobike in Joge v športu za različne študijske programe. Pričujoče delo je zraslo na temeljih, ki jih je postavila dr. Zagorčeva, in so danes sestavni del poučevanja na Fakulteti. Zato gre dr. Meti Zagorc neizmerna zahvala, saj se kot njeni učenci neprenehoma zgledujemo širini njenega znanja, hkrati pa tudi njenemu navdušenju in energiji.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #