OSNOVNI KORAKI

Za vodenje skupinskih vadb ob glasbi je pomembno poznati nekaj osnovnih korakov, ki jih združujemo v gibalne strukture. Ravno ponavljanje gibalnih struktur ob ritmični podlagi, ki nam jo nudi primerna glasba, privede do ciklične aktivnosti na nizki do srednji intenzivnosti, ki traja tako dolgo, da izzove aerobne učinke. Bistvo aerobike oziroma skupinskih vadb ob glasbi torej ni koreografska zasnova, ampak bolj ponavljanje različnih gibalnih struktur ob glasbi, ki nam ob aerobni vadbi spodbuja prijetne občutke. V nadaljevanju bodo predstavljeni osnovni koraki v aerobiki; najprej njihova osnovna izvedba in različne možnosti izvedbe posameznega osnovnega koraka, nato pa še predstavitev korakov ob štetju in ob glasbi. Preden začnemo z učenjem osnovnih korakov, je potrebno osvojiti ritem in ritmične zakonitosti.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #