METODIKA POUČEVANJA

Za uspešno vodenje aerobike – skupinske vadbe ob glasbi je v veliki meri pomembna inštruktorjeva osebnost na eni strani, njegova strokovnost na drugi, obe pa povezujejo sposobnosti njegove komunikacije. Vse te značilnosti in lastnosti vplivajo na njegovo “učenje” – torej podajanje novih informacij vadečim, njihovo vodenje in usmerjanje ter hkrati motiviranje med vadbo. Ker gre za aerobno vadbo, mora vadba neprestano teči, da dosežemo ciljni srčni utrip in ga primerno dolgo tudi zadržujemo v ciljnem območju. Zato je metodika poučevanja dokaj zahtevna naloga, saj se vadeči med aerobno vadbo naj ne bi ustavljali. Vadba mora biti zasnovana tako, da se vadeči ob pravilno zastavljeni in izvajani metodiki sproti naučijo korakov, gibalnih struktur, katere inštruktor povezuje v koreografijo. Seveda je možnih več načinov učenja, torej poznamo več metod poučevanja – vodenja vadečih. Metode poučevanja bodo predstavljene v nadaljevanju, in sicer od najlažje do težjih - zahtevnejših.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #