VADBA MOČI

Pri vadbi moči je pomembno, da se najprej naučimo, osvojimo in obvladamo osnovne vaje, preden nadgradimo trening s kompleksnejšimi vzorci ali pa z vajami na nestabilnih površinah. Potrebno je osvojiti vaje z lastno telesno maso v enostavnem gibanju, nato jih nadgrajujemo z zasuki, unilateralnimi gibi, dodatnimi pripomočki, dinamičnim načinom dela in podobno.

Začetnike je treba najprej naučiti izvajati vaje z lastno telesno maso, šele nato postopoma dodajati bremena. Največ škode namreč povzročimo takrat, kadar pri programu za moč že na začetku poskušamo dvigovati pretežka bremena. Če vadeči lahko izvaja vaje z lastno telesno težo, z dodatnim bremenom pa so zanj prevelik napor, je treba zmanjšati ali odstraniti dodatno breme.

Načelo progresije govori o napredku od preprostih k bolj zapletenim gibom in gibalnim vzorcem. Vaje sledijo funkcionalnemu napredku – do dodajanja vaj na nestabilnih površinah pride v primernem času, šele ko je to potrebno. Za vaje z lastno telesno maso je načelo progresije dokaj preprosto. Začnemo s tremi serijami po 8 ponovitev v prvem tednu, potem se v drugem tednu premaknemo na tri serije po 10 ponovitev in v tretjem tednu na tri serije po 12 ponovitev. To je preprost obremenitveni trening. Če ne želimo dodajati ponovitev, lahko dodamo dodatno obremenitev. V četrtem tednu lahko napredujemo na težje vaje, ki jih lahko izvajamo po isti metodi kot prve tri tedne, z dodajanjem števila ponovitev ali uporabo dodatnega bremena ali pripomočkov.


Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #