Uvodnik

Aerobika je dlje časa trajajoča ciklična aktivnost, nizke do srednje - zmerne intenzivnosti, ki povzroča učinkovite spremembe v srčno-žilnem in dihalnem sistemu in vključuje večje mišične skupine v dinamičnem načinu dela, predvsem spodnje ekstremitete. Aerobiko izvajamo ob glasbi, s poudarkom na boljšem počutju in uživanju v gibanju ob glasbi, zato ima pomembno vlogo pri doseganju vseh starostnih skupin. Aerobika je torej oblika telesne dejavnosti, ki združuje ritmično aerobno vadbo z vadbo za krepitev mišičnih skupin ter raztezanja. Cilj vadbe v aerobiki je izboljšati stanje srčno-žilnega in dihalnega sistema ter razviti oziroma ohraniti gibljivost in mišično moč. Vadbo aerobike vodi inštruktor pred skupino, največkrat ob spremljavi glasbe, lahko pa je vodena tudi individualno. V nadaljevanju predstavljamo osnovne ritmične zakonitosti glasbe, izvajanje osnovnih korakov v aerobiki, natančneje predstavljamo metodiko poučevanja v aerobiki, vadbo za moč ter primere nekaj vadbenih enot.

O projektu
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #