Najpogosteje izvajamo dvige kolena na drugi (oziroma parne udarce), kar pomeni, da imamo na koncu osmice na voljo dvignjeno nogo in vadeči točno vedo, s katero nadaljevati gibanje: korak z DN (na 1) in dvig kolena LN (na 2). Redkeje izvajamo dvige kolena na neparne udarce, na primer: dvig kolena DN (na 1) in vrnitev v izhodiščni položaj (na 2).  Lahko jih izvajamo enojno ali dvojno (tudi ponavljalec – torej 4x), v različnih smereh (cik-cak naprej/nazaj, z obrati za 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, ipd.).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #