Zanoženje pete pokrčeno vodimo v vadbi z napovedjo »peta nazaj«, kar pomeni, da izvedemo na prvi udarec       korak v stran z DN (na 1) in nato na drugi udarec še upogib v kolenu z LN (na 2), ki nato nadaljuje gibanje. V eni osmici lahko izvedemo 4 enojne pete nazaj ali dve dvojni peti nazaj. Možnosti izvedbe so še v različnih smereh (cik-cak naprej/nazaj, z obrati za 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, ipd.).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #