Brce ravno tako kot dvige kolena najpogosteje izvajamo s korakom na prvi udarec in brco na drugega:  korak z DN (na 1) in iztegnitev noge v kolenu LN (na 2). Redkeje jih izvajamo na neparne udarce, na primer:          iztegnitev noge v kolenu DN (na 1) in vrnitev v izhodiščni položaj (na 2). Lahko jih izvajamo naprej, v stran, nazaj, križno spredaj ali zadaj, enojne ali dvojne. V eno osmici izvedemo 4 enojne brce.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #