Veliki mambo korak traja 4 udarce in v eni osmici izvedemo dva. Vedno ga izvajamo na način, da povežemo dva mala mambo koraka skupaj v smeri naprej in nazaj: korak naprej z DN (na 1) in korak nazaj z LN (na 2), korak nazaj z DN (na 3) in korak naprej z LN (na 4). Možnost izvedbe velikega mambo koraka je tudi mambo obrat, kjer se v prvih dveh dobah obrnemo za 180 stopinj in nato v drugih dveh še 180. Mali mambo pa traja samo 2 udarca in ga lahko izvajamo naprej, v stran, nazaj ali križno preko stojne noge. Z mambo korakom ne menjamo noge.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #