Gre za plesni korak s katerim ne menjamo noge. Stopamo v oglišča kvadrata in sicer: korak z DN čez LN (na 1), korak nazaj z LN (na 2), korak v stran z DN (na 3) in korak naprej z LN (na 4).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #