Plesni korak, ki traja 2 udarca in je sestavljen iz dveh osmink (1-in) in ene četrtinke (2). Izvedemo ga največkrat s korakom v stran z DN (na 1), preskokom na LN pri (na 1in) ter s korakom v stran z DN (na 2). Lahko ga izvajamo v različnih smereh (cik-cak naprej/nazaj, z obrati za 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, ipd.), lahko mu dodamo mali mambo korak ali mali mambo obrat.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #