Plesni korak, ki je bolj intenzivne narave izvajamo ravno tako v ritmu »1-in-2«. Izvajamo ga tako, da naredimo poskok v stran z DN (na 1), priključimo LN k DN in prenesemo težo na LN (na 1in) ter hitro prenesemo težo nazaj na LN (na 2). S samba korakom menjamo nogo. Izvajamo ga lahko v različnih smereh (cik-cak naprej/nazaj, z obrati za 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, ipd.).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #