V nadaljevanju si lahko ogledate najpogostejša gibanja z rokami, ki jih dodajamo k različnim osnovnim gibanjem z nogami. Lahko uporabimo gibanje rok z manjšo ali večjo ročico, za začetnike bolje simetrično kot asimetrično gibanje rok. Vedno učimo najprej gibanje z nogami, šele ko ga vadeči obvladajo, lahko že obstoječemu gibanju z nogami dodamo še gibanje z rokami. Nato pa v nadaljevanju ne spremenimo nikoli hkrati gibanja z nogami in z rokami, ampak vsakega posebej.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #