Korakanje in tek sta naravni obliki gibanja iz katerih izhajajo vse druge gibalne strukture pri aerobiki. Kadar želimo nižjo intenzivnost bomo korakali, torej imeli stalno eno nogo v stiku s tlemi, kadar pa želimo povečati intenzivnost lahko sprva nihamo na sprednjem delu stopala (brez faze leta), kasneje pa uporabljamo tudi fazo leta, torej namesto korakanje uporabimo tek, kar pomeni, da v določenem trenutku izvajanja gibalne strukture ne bo nobena noga v stiku s tlemi.

Korakanje pomeni izmenično dvigovanje in spuščanje vsake noge s prenosom teže. Korakamo lahko v različnih smereh (naprej, nazaj, v stran, krožno), lahko korakamo z nogami razkoračno ali skupaj, prav tako lahko izvajamo s korakanjem različne gibalne strukture, kot sta na primer A in V korak (oba imata 4 udarce).

V korak: korak diagonalno naprej v desno z DN (na 1), korak diagonalno naprej v levo z LN (na 2), korak diagonalno nazaj v izhodišče z DN (na 3) in korak nazaj v izhodišče z LN (na 4)

A korak: korak diagonalno nazaj v desno z DN (na 1), korak diagonalno nazaj v levo z LN (na 2), korak diagonalno naprej v izhodišče z DN (na 3) in korak naprej v izhodišče z LN (na 4)

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #