Osnovni korak je sestavljen iz dveh korakov in traja 2 dobi, in sicer izvedemo korak z DN v stran (na 1) in priključek-dotik z LN (dotik brez prenosa teže) poleg (na 2). Osnovni korak lahko izvajamo diagonalno naprej in nazaj, ali kot dvojni osnovni v eno in drugo stran, lahko izvajamo tudi osnovni korak z obrati 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, lahko ga izvajamo tudi v smeri naprej-nazaj.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #