Križni korak traja 4 dobe in se izvede s korakom z DN v stran (na 1), nato križanjem z LN za DN (na 2), korakom z DN v stran (na 3) in priključkom - dotikom z LN (na 4). Je že bolj zapletena gibalna struktura, ki jo lahko izvajamo v različne smeri, podobno kot osnovni korak, torej diagonalno v smeri naprej-nazaj (cik-cak), z obrati za 90 ali 180 stopinj, v črko »L« ali v »kvadrat«, lahko izvajamo tudi dvojni križni korak.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #