Poznamo različna noženja. Vsa trajajo 2 dobi. Najbolj pogosto je odnoženje z dotikom ali tako imenovan izpadni korak, pri katerem izvedemo odmik oziroma dotik DN v stran (na 1) in korak v izhodiščni položaj z DN (na 2). Prednoženje oziroma potisk noge naprej (»peta v tla«) je izveden s potiskom oziroma dotikom noge s peto naprej z DN (na 1) in korakom nazaj v izhodiščni položaj (na 2). Lahko izvajamo tudi potisk noge nazaj – izpadni korak nazaj: potisk oziroma dotik noge s prsti nazaj z DN (na 1) in korak nazaj v izhodiščni položaj (na 2). Kor variacije osnovnih izvedb lahko izvajamo dvojna odnoženja ali ponavljalce (štiri naenkrat). Lahko jim dodajamo tudi obrate (90 ali 180 stopinj).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #