Polčepi so gibalna struktura, kjer razkoračimo in spuščamo težišče proti tlom, ter tako uporabimo maso svojega telesa za breme, ki ga spuščamo in dvigamo. Pri tem krepimo predvsem mišice nog in medeničnega obroča, hkrati pa pri pravilni izvedbi polčepa močno sodelujejo tudi stabilizatorji trupa. Pri izvajanju polčepa ponavadi najprej izkoračimo v stran z DN in prenesemo težo (na 1-2), se odrinemo z DN in prenesemo težo nazaj na LN ter hkrati z DN izvedemo korak nazaj v izhodiščni položaj (na 3-4) ALI pa pri polčepih s prenašanjem teže izvedemo iz razkoračnega izhodiščnega položaja polčep (na 1) in dvig v razkorak (na 2). Lahko izvajamo različne polčepe ali počepe: sonožni, v razkoraku, v izkorak in nazaj, v izkorak in s priključkom druge noge, ipd. Največkrat jih izvajamo enojno, lahko pa tudi dvojno ali v obliki ponavljalca (3x in na četrtega se vračamo v izhodiščni položaj). Prisunski koraki so ravno tako oblika polčepov, le da se premikamo z njimi v stran.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #