Preden se lotimo poučevanja v aerobiki, moramo obvladati nakazovanje (neverbalno) in napovedovanje (verbalno) korakov oziroma gibalnih struktur, ki jih med vadbo izvajamo. Pravočasno napovedovanje je ključnega pomena za dobro vodenje vadbe in zadovoljstvo vadečih, da lahko temu sledijo. Na posnetku je razlaga, kako štejemo začetek in kako kažemo z rokami ne samo korakov, temveč tudi smeri v katere potujemo.

Poskusite sami večkrat šteti, uporabljati obe roki (pazi prste), z glasom šteti in napovedati na 7 in 8 nov korak, ki sledi, potem spravite vse skupaj v gibanje. Če ne gre, sledite večkrat meni na posnetku in vadite toliko časa, da vam vse uspe (neverbalno in verbalno vodenje z gibanjem).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #