Na začetku posnetka povadimo končno vodenje dveh različnih osmic. Nato si ogledamo potek učenja dveh gibalnih struktur z metodo obrnjene piramide, ki omogoča veliko število ponavljanj. Sprva namreč izvedemo veliko število ponovitev prve gibalne strukture (A – v našem primeru osnovni korak), na primer cel blok (4 osmice), nato storimo podobno še z drugo gibalno strukturo (B – v našem primeru peta nazaj). V nadaljevanju izvajamo prvo in drugo gibalno strukturo z zmanjšanim številom ponovitev (vsakokrat razpolovimo), to je vsako na primer pol bloka (2 osmici), nato vsako 1 osmico (tako da zapolnimo cel blok) in nato nadaljujemo do tiste kombinacije teh dveh gibalnih struktur, ki ju bomo uporabili v naši koreografiji. Ko enkrat pridemo do končne povezave gibalnih struktur A+B (takšno kot želimo obdržati v koreografiji), jo ponavljamo še vsaj 1 blok, da si jo vadeči zapomnijo v obliki, v kateri bo ostala. Paziti je potrebno le na različno trajanje posameznih gibalnih struktur, torej nekatere trajajo 2 udarca (osnovni korak, izpadni korak, peta nazaj, ipd.), druge pa 4 udarce (»V« korak, križni korak, dvojna peta nazaj, ipd.).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #