Podobno kot na prejšnjem posnetku ponovno uporabimo vodenje z metodo obrnjene piramide, kjer tokrat uporabimo dve gibalni strukturi, ki sta dolgi vsaka po 4 udarce. Enako ponovimo 1 blok gibalne strukture A (v našem primeru “V” korak) in 1 blok gibalne strukture B (v našem primeru križni korak) in ju nato v tretjem bloku razpolovimo (2 osmici A in 2 osmici B), v četrtem bloku pa že izvajamo vsako osmico svojo gibalno strukturo (A+B+A+B) in enako ponovimo še v petem bloku.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #