Uporaba učenja dveh različnih gibalnih struktur po metodi obrnjene piramide, kot v prejšnjih dveh posnetkih, le da sedaj izberemo dve gibalni strukturi, ki sta različnih dolžin, torej v našem primeru korak z brco – »korak kick« (2 udarca) in prisunski korak (4 udarce). Ponovno učimo na podoben način kot pri prvih dveh posnetkih obrnjene piramide.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #