Metoda z dodajanjem je način učenja celote po delih, pri kateri se stalno dodaja samo en nov del. Ta metoda je uporabna za učenje koordinacijsko zahtevnejših koreografij, v katerih je veliko različnih korakov, njihovih kombinacij in gibanj z rokami.

Pri metodi z dodajanjem prvima dvema gibalnima strukturama (A+B), ki sta bili naučeni z metodo obrnjene piramide, dodamo tretjo, to je novo gibalno strukturo (C). Torej natančneje, najprej naučimo prvi korak (A) in dodamo prvemu koraku gibanje z rokami, nato naučimo drugi korak (B) in druge roke, nato povežemo oba koraka (A+B) – največkrat po metodi obrnjene piramide. Nato naučimo tretji korak (C) in gibanje z rokami (C) ter ga dodamo k prvima dvema: A + B + C. Zopet naučimo nov – četrti korak (D) in ga dodamo k prvim trem: A + B + C + D. Podobno nadaljujemo naprej. Posamične korake učimo vsaj 1 blok (štiri osmice). Ko jih dodamo k obstoječim jih izvedemo toliko, kot jih bomo kasneje v koreografiji obdržali. Vse kar naučimo vsaj 4-krat ponovimo, da si vadeči zapomnejo, kaj bo ostalo v koreografiji.

Kadar naučimo dve osmici, ju lahko brez problema ponavljamo eno za drugo, saj ima blok 4 osmice in se ritmično izteče (2+2 osmici=1 blok). Kadar pa že naučimo 3 osmice, moramo nujno zadnjo osmico v bloku korakati ali ponavljati zadnjo gibalno strukturo. Za začetnike priporočamo korakanje, saj bodo tako bolj natačno vedeli, koliko ponovitev zadnje gibalne strukture bo v tretji osmici. S korakanjem jih tudi pripravimo, da sledi še nova gibalna struktura, ki bo zapolnila zadnjo osmico.

Uporabili bomo naslednje: 1-8: 4x dvig kolena, 1-8: 4x peta nazaj, 1-8: 2x križni korak in 1-8: 2x polčep.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #