Podobno kot pri prejšnjem posnetku navezujemo osmice eno za drugo po metodi z dodajanjem, vendar pa v zadnji osmici menjamo vodilno nogo, tako da lahko celotni blok naučene koreografije ponovimo še v drugo stran. Tako naučeno koreografijo prezrcalimo iz desne na levo stran, da obremenjujemo obe strani telesa enakomerno.

Izvedli bomo naslednje: 1-8: 4x samba korak, 1-8: 2x veliki mambo, 1-8: 2x »V« korak, 1-8: 4x jumping jack (skok raznožno-skupaj). Najprej začenjamo vse z desno nogo, nato pa 1-32 ponovimo še z levo vodilno nogo.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #