V vsaki osmici ohranimo svojo gibalno strukturo, katero lahko iz njene osnovne različice razvijemo v njeno variacijo (primer: osnovni koraki na mestu – variacija: dvojni osnovni koraki) ali pa uporabimo in dodamo delo rok (na primer V korak brez uporabe rok, ko ga znamo, dodamo še delo rok). Združujemo gibalne strukture po obeh metodah – obrnjeni piramidi in metodi z dodajanjem. V zadnji osmici uporabimo gibalno strukturo menjave nog – v tem primeru ponavljalca, zato da lahko celotno koreografijo (1 blok) ponovimo še na drugo stran.

Izvedemo: 1-4: »V« korak, 5-8: »A« korak, 1-8: 2x dvojni osnovni korak, 1-8: 4x samba korak v črko »L«, 1-8: 4x korak in dvig kolena – ponavljalec.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #