Kadar v prvih dveh osmicah uporabljamo bolj zapletene gibalne strukture, po možnosti deljeno osmico ali kakšen obrat, želimo to čimprej naučiti še na drugo stran. Zato menjamo nogo prej kot v zadnji osmici. Na ta način lahko že prvi dve osmici ponavljamo na obe strani. Ponavljamo jih vedno tolikokrat, da pridemo ponovno na izhodiščno (desno) nogo. Nato učimo še tretjo in četrto osmico, bodisi z dodajanjem ali z obrnjeno piramido, nato pa dodamo še zadnji dve osmici (vsako posebej, če učimo z dodajanjem) ali obe skupaj (če učimo z metodo obrnjene piramide), k prvima dvema. Pozorni smo, da po menjavi noge zadnji dve osmici že izvedemo na drugo nogo. Na posnetku bomo učili naslednjo koreografijo:

1-4: »V« korak in obrat 360 stopinj v desno; DN

5-8: »A« korak; DN

1-4: križni korak; DN

5-8: 2x korak in dvig kolena; LN, DN

1-4: 2x veliki mambo korak; LN

5-8: veliki mambo korak z obratom 360 stopinj; LN

1-8: 4x izpadni korak; LN, DN, LN, DN

1-32: ponovimo vse v levo stran

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #