Podobno kot v prejšnjem posnetku menjamo nogo prej kot v zadnji osmici, to je v tretji osmici. Ko naučimo po metodi obrnjene piramide prvi dve gibalni strukturi in dodamo še tretjo, vse skupaj odvzamemo in se ukvarjamo z učenjem tretje osmice, kjer združimo dve različni gibalni strukturi (po metodi obrnjene piramide). Ko jo naučimo, jih povežemo skupaj, zamenjamo nogo in tako zadnjo – četrto osmico korakamo že z drugo (levo) nogo. Ponovimo vsaj 4x preden učimo z izhodiščno (desno) nogo še zadnjo osmico, ki jo kasneje samo dodamo k ostalim trem.

Naučili bomo koreografijo:

1-8: 2x izpadni korak nazaj; DN, LN

1-4: 3x korak naprej DN, LN, DN + kick LN

5-8: 3x korak nazaj LN, DN, LN + kick DN

1-4: jazz kvadrat DN

5-8: polčep DN in ča-ča-ča na mestu DN

1-8: 4x peta nazaj; LN, DN, LN, DN

1-32: ponovimo vse z levo vodilno nogo

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #