Zadnji korak v metodiki poučevanja v aerobiki je, da za potrebe vodenja vadbe aerobike osvojimo še veščino obračanja k in stran od vadečih. V primeru, da jih učimo težje gibalne strukture, ki vključujejo zapletena gibanja in kakršnekoli obrate, potem se moramo obvezno obračati tudi s hrbtom na vadeče, da nas lahko vidijo od zadaj in jim je gibanje lažje ponoviti. Seveda se vedno potem obračamo nazaj k njim, da jih lahko vidimo, preverimo, če sledijo in se primerno temu prilagodimo s številom ponavljanj določenih korakov. V posnetku si lahko ogledate na nekaj primerih, kako poteka obračanje. posnetek je kratek, ustavljajte ga na vsakem koraku, kjer je prikazano obračanje in le-to večkrat ponovite sami.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #