Ker je stabilizacija trupa naša prva naloga v razvoju moči, izvajamo najprej vaje za krepitev notranjih – globokih mišic – stabilizatorjev ob hrbtenici, šele nato izvajamo vaje za stabilizatorje bolj površinskih mišic trupa. Popolne začetnike najprej postavimo v položaj ležno, saj tako čutijo na večjem delu telesa oporo in lahko lažje izvajajo vaje v pravilni drži. Pomembno je, da ozavestijo pritisk ledvenega dela ob tla v leži hrbtno oziroma jim ponavljamo, da poskusijo „vleči popek na hrbtenico“ ter tako napnejo trebušno muskulaturo.

Pomembno je, da se najprej naučimo, osvojimo in obvladamo osnovne vaje, preden nadgradimo trening s kompleksnejšimi vzorci ali pa z vajami na nestabilnih površinah. Treba je osvojiti vaje z lastno telesno maso v enostavnem gibanju, nato jih nadgrajujemo z zasuki, unilateralnimi gibi, dodatnimi pripomočki, dinamičnim načinom dela itd. Začetnike je treba najprej naučiti izvajati vaje z lastno telesno maso, šele nato postopoma dodajati bremena.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #