Iztege trupa sprva izvajamo iz leže na trebuhu. Hrbtenica je v nevtralnem položaju, še vedno se trudimo “vleči popek na ledven del hrbtenice”, noge so iztegnjene s stopali naslonjenimi na tla, glava je v podaljšku trupa. Izvajamo različne iztege, pri čemer predstavljajo različni položaji rok različno dolge ročice in s tem zopet otežujejo nivo izvedbe vaje. Z iztegi trupa predvsem krepimo spodnje hrbtne mišice, pri uporabi rok pa lahko še dodatno vplivamo na mišice zgornjega dela hrbta in ramenskega obroča. Uporaba rok mnogokrat vključuje približevanje lopatic, s čimer vplivamo na pravilno telesno držo.

Vse vaje z dvigovanjem rok v leži trebušno lahko delamo v lažji izvedbi – z naslonom glave na tla, ali z dvigom glave samo do položaja kjer je v podaljšku hrbtenice (srednji nivo težavnosti) ali pa roke dvigujemo skupaj z iztegovanjem trupa (najtežji nivo).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #