Vaje za moč nog in medeničnega obroča so velikokrat povezane tudi z močjo osrednjega dela telesa, torej z močjo stabilizatorjev trupa. Izpadni korak se namreč težko izvede, če zraven ne sodelujejo stabilizatorji trupa, ki telo vzdržujejo v ravnotežnem položaju, ko izkoračimo z eno nogo naprej in imamo majhno podporno površino (stopala). Zato je potrebno pred izvajanjem vaj za moč nog in medeničnega obroča imeti zelo dobro razvito moč trupa, da jo lahko nadgradimo tudi z naslednjimi vajami. Vaje za moč nog in medeničnega obroča vključujejo najrazličnejše variacije počepov, izpadnih korakov, kasneje tudi poskokov.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #