Najbolje je, da vaje za povečanje gibljivosti oziroma raztezne vaje opravljamo po nekaj minutnem aerobnem delu; mišice moramo namreč najprej segreti, da zmanjšamo njihovo viskoznost ter tako preprečimo možnost poškodb (natrganin) ob raztezanju. Prav tako lahko po aerobnem delu (hitra hoja, plavanje, tek, kolesarjenje ipd.) izvajamo še nekaj vaj za moč, katerim sledijo raztezne vaje - na koncu vadbe ali po vsaki seriji vaj. Raztezamo vse večje mišične skupine, predvsem tiste, ki so bile v glavnem delu vadbene enote bolj aktivne.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #