V pričujočem funkcionalnem treningu postavimo 8-10 postaj na katerih so različne vaje za moč z uporabo utežne palice, vmes med njimi pa so postavljeni stepi, na katerih izvajamo aeroben del. Uporabimo ponovno minutni cikel (na primer 40 sekund dela in 20 sekund odmora) ter se med odmorom premikamo na naslednjo postajo. Na stopnički (aeroben del) izvajamo različne osnovne korake, ki so preprosti in katerih ne potrebujemo nadzirat, medtem ko nadzorujemo pravilno izvedbo vaj z utežnimi palicami. 

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #