Vadba na polžogi - BOSU (“both sides up”) BALANCE TRAINER je nov pripomoček, ki ga je leta 2000 iznašel ameriški inovator David Weck in je postala v svetu pravi hit. V svoji osnovi ponuja vadbo za ravnotežje, stabilizacijo trupa in vadbo propriocepcije. Vaje, ki jih lahko izvajamo z lastno maso na tleh (različne opore, počepi, ipd.) lahko otežimo z njihovo izvedbo na polžogi, kjer nimamo stabilne površine in se stabilizatorji trupa stalno vključujejo v vzdrževanje ravnotežnostnega položaja telesa ter s tem pravilno izvedbo posamezne vaje. Zato polžogo vedno uporabljamo pri vadbi za bolj napredne posameznike.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #