Težka žoga ali medicinka, kot ji radi pogovorno pravimo, je pripomoček, ki predstavlja breme. Lahko jo dvigujemo ali spuščamo, samo držimo ali pa izvajamo različne vaje na njej, na primer v skleku imamo eno roko na tleh, drugo pa na medicinki. Na posnetku si oglejmo nekaj enostavnih vaj, kjer medicinko uporabljamo kot breme in tudi eno kombinirano vajo.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #