Sestavljene vaje so primerne za bolj zahtevne posameznike, ki so telesno bolje pripravljeni ali celo za vrhunske športnike. Teh vaj se poslužujemo samo v primeru, če vadeči z lahkoto izvajajo vse prejšnje vaje.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #